Контакт

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ „Др Драгомир Карајовић“

Адреса

Делиградска 29, 11000 Београд, Србија

Контакт телефон

011/3400-900 

Факс

011/2643-675

Директор

Проф. др Александар П.С. Миловановић

Телефон: 011/3400-961

E-mail: direktor@institutkarajovic.rs

Помоћник директора 

Прим др Зоран Шекуларац

Телефон: 011/3400-967

Технички секретар

Душанка Ћетковић

Телефон: 011/3400-961

Фаx: 011/2643 675

E-mail: tehnickisekretar@institutkarajovic.rs

Главна сестра – техничар

Јованка Вучковић

Телефон: 011/3400-929

E-mail: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs

 

ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

 

ЦЕНТАР ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ БОЛЕСТИ И БОЛЕСТИ У ВЕЗИ С РАДОМ

Начелник

Проф. др Александар П.С. Миловановић

Контакт телефон:  011/3400-961

E-mail: direktor@institutkarajovic.rs

Главна сестра

Соња Ловић

Телефон: 011/3400-912

 I ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЛИКЛИНИЧКУ И СТАЦИОНАРНУ ДИЈАГНОСТИКУ

Шеф одељења

Прим. др Бранка Шуштран

Телефон: 011/3400-969

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Биохемичар

 mr ph. Елена Шовљански

Телефон: 011/3400-963

Аналитичар токсикологије

Александра Репић, специјалиста токсиколошке хемије

Телефон: 011/3400 -939

E-mail: aleksandra.repic@institutkarajovic.rs

 

ЦЕНТАР ЗА РАДИОЛОШКУ ЗАШТИТУ

Контакт телефон: 011/3618-703

Начелник

др сци мед Јелена Пајић

Tелефон: 011/3400 976

E-mail: radioloska.zastita@institutkarajovic.rsjelena.pajic@institutkarajovic.rs

Главна сестра

Јованка Вучковић

Телефон: 011 / 3400-929

E-mail: jovanka.vuckovic@institutkarajovic.rs

I  ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ИСПИТИВАЊА

Шеф одељења:

Прим. мр сци др Слађана Вуковић

Контакт телефон: 011/36 18 703

E-mail: sladjana.vukovic@institutkarajovic.rs

Главна сестра

Ивана Галић

Контакт телефон: 011/3400-929

E-mail: medicinska.ispitivanja@institutkarajovic.rs;

Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику

Технички руководилац

Бобан Ракић, специјалиста генетике

Телефон: 011/3400-927

E-mail: boban.rakic@institutkarajovic.rs

II ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОЗИМЕТРИЈУ

Лабораторија за личну дозиметрију и контролу извора зрачења

Шеф одељења и технички руководилац лабораторије: 

мр Зоран Мирков, дипл. физичар

Контакт телефон: 011/3400930

E-mail: dozimetrija@institutkarajovic.rszoran.mirkov@institutkarajovic.rs

III ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДИОЕКОЛОГИЈУ 

Лабораторија за испитивање радиоактивности

Технички руководилац лабораторије

др Сузана Богојевић, дипл. физикохемичар

Контакт телефон: 011/34 00 978

E-mail: radioekologija@institutkarajovic.rssuzana.bogojevic@institutkarajovic.rs

 

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ФИЗИОЛОГИЈУ РАДА

Начелник

doc dr Мартин Попевић

Контакт телефон: 011/3400-941

E-mail: martin.popevic@imrs.rs

Главна сестра

Радмила Јаредић

Контакт телефон: 

 

ЦЕНТАР ЗА ОЦЕНУ РАДНЕ СПОСОБНОСТИ

Начелник

Мр сци др Марјана Тркуља

Контакт телефон: 011/ 3400 -980 

Е-mail: marjana.trkulja@institutkarajovic.rs

Главна сестра

Весна Марић

Телефон: 011/3400-942

 

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ОПШТЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац

Маријана Милашиновић, економиста

Телефон: 011/3400 -998

E-mail: ekonomista.imrs@gmail.com

Референт за јавне набавке

Бранко Јокић

Телефон: 011/3400- 998

E-mail: javne.nabavke@institutkarajovic.rs; branko.jokic@institutkarajovic.rs; administracija.imrs@gmail.com