Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у вези са радом са стационаром

Делатност:

 •  дијагностика, лечење и праћење професионалних болести и болести у вези са радом у стационарним и амбулантним условима,
 • оценапостојања и величинатрајних последица професионалних болести, повреда на раду и повреда ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца, запослених судских органа и сл.;
 • експертизно оцењивање радне способностиу амбулантними стационарним условима у виду експертизе обраде по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), служби запошљавања, судских органа, појединаца и сл.;
 • одређивање концентрације хемијских материја (тешких метала, органских растварача, пестицида и сл.) и њихових метаболита или биомаркера ефекта у биолошком материјалу по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења),судских органа, појединаца и сл.;
 • проценапостојања и величину телесних оштећења услед присуства професионалне болести, болести у вези с радом, повреде на раду или ван рада,по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења),судских органа, појединаца и сл.

Организација:

Начелник: проф. др Александар Миловановић

Контакт телефон: 011/2685-485  011/3400-961

E-mail: aleksandar.milovanovic@institutkarajovic.rsdirektor@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра: Соња Ловић, виша медицинска сестра

Контакт телефон: 011/ 3400 912

E-mail:sonja.lovic@institutkarajovic.rs

 

1. Одељење за поликлиничку и стационарну дијагностику са кабинетом за Sleep Apnea синдром

Делатност:

 • дијагностика, лечење и праћење професионалних болести и болести у вези са радом у стационарним и амбулантним условима,
 • оценапостојања и величину трајних последица професионалних болести, повреда на раду и повреда ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца, запослених судских органа и сл.;
 • процену постојања и величину телесних оштећења услед присуства професионалне болести, болести у вези с радом, повреде на раду или ван рада по захтеву фондова осигурања, послодаваца (пре и током запослења), судских органа, појединаца и сл.

 

Кабинет за полисомнографију (делатност):

 • дијагностика поремећаја спавања и испитивање њиховог утицаја на радну и животну способност радноактивне популације;
 • дијагностика поремећаја дисања у спавању (пре свега синдрома опструктивне апнеје у спавању) и испитивање њиховог утицаја на способност управљања моторним возилом код возача професионалаца, у циљу побољшања здравља возача и превенције саобраћајног трауматизма у Србији;
 • процена последица на здравствено стање пацијента и препорука за адекватне терапијске мере, мере превенције и праћења у складу са савременим смерницама добре праксе;
 • процена утицаја на радну способност пацијента и препоруке за модификацију радних активности у складу са карактеристикама радног места и занимањем пацијента

 

Организација:

Шеф одељења: прим. мр сци др Бранка Шуштран

специјалиста медицинe рада

Контакт телефон: 011/3400 969

E-mail: branka.sustran@institutkarajovic.rs

 

Главна сестра одељења: Маја Мишовић

виша медицинска сестра

Контакт телефон: 011/3400 912

E-mail: maja.misovic@institutkarajovic.rs

 

Лекари специјалисти:

проф. др Петар Булат

специјалиста медицинe рада, субспецијалиста професионалне токсикологије

Контакт телефон: 011/3400 908

E-mail: petar.bulat@institutkarajovic.rs

 

прим. мр сци др Биљана Алексић

специјалиста медицинe рада - субспецијалиста пулмологије

Контакт телефон: 011/3400 941

E-mail: biljana.aleksic@institutkarajovic.rs

 

мр сци др Јелена Ђоковић, асистент

специјалиста медицинe рада

Контакт телефон: 011/3400 918

E-mail: jelena.djokovic@@institutkarajovic.rs

 

др Мирјана Милановић-Чабаркапа

специјалиста медицинe рада  

Контакт телефон: 011/3400 907

E-mail: mirjana.cabarkapa@institutkarajovic.rs

 

прим др Зорица Брајовић

специјалиста медицинe рада и физикалне медицине и рехабилитације

Контакт телефон: 011/3400 920

E-mail: zorica.brajovic@institutkarajovic.rs

 

др Гордана Кисић

специјалиста интерне медицине

Контакт телефон: 011/3400 918

E-mail: gordana.kisic@institutkarajovic.rs

 

др Живана Миловановић Медиговић

специјалиста медицине рада

Контакт телефон: 011/ 3400 921

E-mail: zivana.milovanovic@institutkarajovic.rs

  

Клинички лекар:

др Татјана Петровић

доктор медицине

Контакт телефон: 011/3400 918

E-mail: tatjana.petrovic@institutkarajovic.rs

 

Медицинске сестре - техничари:

Пријемни шалтер:

Споменка Станковић

Гордана Станковић

Контакт телефон: 011/3400 922

E-mail:spomenka.stankovic@institutkarajovic.rs

           gordana.stankovic@institutkarajovic.rs

 

Пријемни шалтер општег одељења:

Драгана Радић

Контакт телефон: 066/8222 917

E-mail:dragan.radic@institutkarajovic.rs

 

Сања Радивојевић

Контакт телефон: 066/8222 995

E-mail:sanja.radivojevic@institutkarajovic.rs

 

Стационар:

Душица Ристић

Контакт телефон: 011/3400 947

E-mail:dusica.ristic@institutkarajovic.rs

Љиљана Плећаш

Гордана Дубајић

Небојша Дубајић

Снежана Косановић

Данијела Јерковић

Слађана Трпковић

Контакт телефон: 011/3400 912

E-mail:ljiljana.plecas@institutkarajovic.rs

              gordana.dubajic@institutkarajovic.rs

            nebojsa.dubajic@institutkarajovic.rs

            snezana.kosanovic@institutkarajovic.rs

            danijela.jerkovic@institutkarajovic.rs

            sladjana.trpkovic@institutkarajovic.rs

 

2. Одељење за лабораторијску дијагностику

Главни лаборант: Соња Андрејић

Контакт телефон: 011/3400 963

E-mail:sonja.andrejic@institutkarajovic.rs

 

Биохемичар: Елена Шовљански,

дипл. медицински биохемичар

Контакт телефон: 011/3400 963; 011/3400 955

E-mail: elena.sovljanski@institukarajovic.rs

 

Аналитичар токсикологије: Александра Репић, дипл. биохемичар,

специјалиста токсиколошке хемије

Контакт телефон: 011/3400 939

E-mail: аleksandra.repic@institutkarajovic.rs

 

Лабораторијски техничари:

Момчило Матић

Светлана Стојковић

Драгана Лигезан

Контакт телефон: 011/3400 963

E-mail: momcilo.matic@institutkarajovic.rs

             svetlana.stojkovic@institutkarajovic.rs

           dragan.ligezin@institutkarajovic.rs

Снежана Панић - биохемија

Контакт телефон: 011/3400 955

E-mail: snezana.panic@institutkarajovic.rs

 

Снежана Стоичевић - токсикологија

Контакт телефон: 011/3400 951

E-mail: snezana.stoicevic@institutkarajovic.rs

 

Хемијски лаборанти:

Јованка Пекез

Небојша Здравковић

E-mail: jovanka.pekez@institutkarajovic.rs

           nebojsa.zdravkovic@institutkarajovic.rs