Болести у вези са радом

Комисија екпсерата Светске здравствне организације (1985) дефинисала је болести у вези с радом као веома широк спектар болести, а не само препознате професионалне болести у ужем медико-легалном смислу, које су на неки начин, али не увек узрочно, повезане са занимањем и условима на раду. Етиологија болести увек је мултикаузална. Као најзначајније болести у вези с радом Комитет је навео:

  • менталне болести (бихевиорални поремећаји и психосоматске болести),
  • кардиоваскуларне болести (хипертензија, коронарна болест),
  • хроничне неспецифичне респираторне болести и
  • мишићно-коштане болести (лумбални и цервикални синдром, бол у рамену).

 

Фактори из радне средине који се наводе као најчешћи узрочници болести у вези с радом

су следећи:

  • физички (прашина, бука),
  • хемијска једињења,
  • ергономски (подизање тешког терета, репетитивни покрети) и
  • психосоцијални (преоптерећност послом, недовољно посла, сменски рад, прековремени рад, несигурно радно место, стрес на раду)

 

Закон о безбедности и здрављу на раду помиње болести у вези с радом, али дефиниција није дата нити је концепт детаљније разрађен.