Педесети рођендан Лабораторије за биодозиметрију и цитогенетику

Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику ове године слави 50-ти рођендан. Основала је мр Будислава Марковић, биолог-генетичар, 1962. године, свега неколико година после првих и најзначајнијих открића у области генетике (1953. Вотсон и Крик открили структуру молекула ДНК, 1956. Тијо и Леван утврдили нормалан број хромозома у хуманом комплементу, 1960. на денверској конференцији извршена прва класификација хромозома човека).

Лабораторија је део Медицинског одељења Центра за радиолошку заштиту и броји 4 запослена. Од 18.05.2012. године акредитована у АТС-у, према стандарду SRPS ISO15189:2008 за in vitro цитогенетичка испитивања хумане крви (анализа кариотипа, анализа структурних хромозомских аберација, микронуклеус тест), као прва и једина цитогентичка и биодозиметријска лабораторија у нашој држави.