Одељење за радиоекологију

Лабораторија за испитивање радиоактивности

КОНТАКТИ

Шеф одељења/технички руководилац лабораторије:

Др Сузана Богојевић,

дипломирани физикохемичар

Контакт телефон: 011/34 00 958

E-mail: radioekologija@institutkarajovic.rs,  suzana.bogojevic@institutkarajovic.rs

 

ДЕЛАТНОСТ

  • Радиоекологија је мултидисциплинарна научна област која комбинује знања фундаменталних научних области као што су то физика, хемија, биологија, математика и екологија.
  •  Сазнања која нам дају истраживања у радиоекологији су основа за процену дозе зрачења и последица радиоактивног загађења на здравље становништва и животну средину.
  • Основне делатности Одељења за радиоекологију су:
  • контрола и праћење нивоа радиоактивне контаминације радне и животне средине;
  • контрола и истраживање радиоактивности у експлоатацији и преради нуклеарних сировина и материјала
  • мерења радиоактивности у различитим узорцима из животне средине, кроз:

1. Мониторинг радиоактивности у Србији

2. Испитивање радиоактивности екосистема Дунав

3. Контрола увозних производа

4. Испитивање радиоактивности вода за пиће

4. Мерење концентрације радона

5. Испитивање грађевинских материјала

 

Лабораторија активно учествује у свим међулабораторијским поређењима  и ПТ активностима,  која се организују у земљи и које организује  IAEA и остале референтне светске институције.

 

*овде можете преузети Референтну листу Одељења РЕ/Лабораторије од 2010.године

*овде можете преузети Упутство за кориснике услуга Одељења за радиоекологију/РЕ

*овде можете преузети Захтев за испитивање