Стручни састанак: 'Штетни ефекти јонизујућег зрачења на здравље запослених'

 

Секцијaза медицину рада Српског лекарског друштва и

Институт за медицину рада Србије „др Драгомир Карајовић“

 

у  петак 22. фебруара 2013. године организују

 

СТРУЧНИ САСТАНАК СЕКЦИЈЕ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА

 

Тема:Штетни ефекти јонизујућег зрачења на здравље запослених

 

 

Место одржавања: хотел М, Булевар ослобођења 56 а, Београд, сала „Best Western“

 

Време: 11,00  часова

 

ДНЕВНИ РЕД САСТАНКА

 

 

1.      60 година Института за медицину рада Србије и 50 година цитогенетске лабораторије Института за медицину рада Србије – Уводно предавање

-          Проф.др Александар Миловановић , специјалиста за медицину рада

 

2.      Здравствени надзор над лицима професионално изложеним јонизујућим зрачењима

-          Прим. Др Слађана Вуковић, специјалиста медицине рада

 

3.      Мутагени ефекти јонизујућих зрачења

-          Бобан Ракић, дипл. биолог

 

4.      Молекуларне методе и методе цитогенетике у детекцији оштећења изазваних хемијским генотоксичним агенсима

-          Јелена Пајић, дипл. биолог

 

5.      Дискусија

6.      Разно

 

Састанак Председништва Секције одржаће се у анексу сале „Best Western“ у 10.30 часова.

 

Након секције Институт за медицину рада као организатор Вас позива на свечани коктел који ће се одржати у ресторану хотела „М“ у 13.30  часова.

 

Састанак је акредитован од стране Здравственог савета Србије

(Број одлуке  153-02-3563/2012-01 од 15.11.2012., евиденцини број А-1-3235/12)

са по 3 бода за предаваче и са по 2 бода за слушаоце.

 

При уласку на састанак молимо слушаоце да попуне упитник са личним подацима.

 

 

Генерални секретар Секције                                               Председник Секције

 

smrtovnice OsmrtniceПрим. ДрБранка Шуштран                             Проф. Др Александар П. С.  Миловановић