Међународна сарадња

1. Сарадња са Светском здравственом организацијом (СЗО)

 

а) Институт за медицину рада је центар сарадник за медицину рада Светске здравствене организације (СЗО) почев од 1. априла 1982. године до данас. Статус центра сарадника потврђиван је у више наврата, а последњи пут 2015. godine.

 

Координатори сарадње са СЗО из Института били су:

 • 2009. године и даље проф. др Александар Миловановић
 • 2008. -  2009.  година проф. др Петар Булат,
 • 2002.  - 2008.  година др сци мед Срђан Борјановић,
 • 1992. – 2002.  година прим. др сци мед Богољуб Перуничић,

 

2. Светска здравствена организација је на основу двогодишњег уговора са Министарством здравља Србије (2007-2008) организовала радионицу 07.11.2008. године у Београду посвећена транзицији служби медицина рада ка новом моделу предложеном од Светске здравствене организације и Међународне организације рада, на коме су  говорили проф. др Јорма Рантанен из Института за медицину рада у Финској и др Роко Ким (представник СЗО - координатор за медицину рада у оквиру СЗО за Европу).

 

3. Светска здравствена организација за Европу и Канцеларија Светске здравствене организације за Србију организовала је од 21. до 23. јануара 2010. и од 3. до 8. маја 2010. године консултативну мисију професора Јорме Рантанена о медицини рада у оквиру примене Двогодишњег уговора о сарадњи 2009 - 2010. године између СЗО за Европу и Владе Републике Србије. Циљ ове мисије био је да испита ситуацију у вези са медицином рада у Србији и предложе активности будућег развоја ради примене смерница које су сачињене у сарадњи са Канцеларијом СЗО за Србију. Након посете, а на основу двогодишњег уговора о сарадњи СЗО и Србије (2011-2012), Институт за медицину рада штампао је публикацију „Имплементација активности које представљају путоказ (смернице) за службе медицине рада у Србији“. Ваљево: La pressing,2012.

 

2. Сарадња са Међународном организацијом рада (МОР)

 

У току 2008. и 2009. године проф. др Петар Булат учествовао је у изради нове Листе професионалних болести Међународне организације рада.

 

3. Сарадња са Институтом за међународно здравље Државног универзитета Мичиген, САД

 

Сарадња са Институтом за међународно здравље Државног универзитета Мичиген, САД на пројекту  „Обука и истраживање у заштити животне средине и медицини рада“(“Internаtional Training and Research in Environmental and Occuational Health- The Balkans (ITREOH - TREHB)” који подржава Фогартијев међународни центар Националних института за здравље из Вашингтона започела је 2001. године до 2013. године (кроз три четворогодишња подпројекта). Носилац пројекта je др сци мед Богољуб Перуничић. Активности пројекта у Србији и Црној Гори одвијале су кроз радионице (посвећене различитим темама из медицине рада и заштите животне средине), теренских истраживања (на подручјима са балканском ендемском нефропатијом, на подручјима са непрофесионалном експозицијом азбестној прашини у Србији), краћим студијским боравцима стручњака Института у одговарајућим институцијама Државног универзитета Мичиген, на последипломском усавршавању и докторским студијама, као и учешћу стручњака Државног универзитета Мичиген на стручним скуповима у Србији (Симпозијум САНУ о балканској ендемској нефропатији).

 

4. Сарадња са  Факултетом за јавно здравље - Центром за међународно здравље на селу и у животној средини Универзитета у Ајови, САД

 

Сарадња је трајала од 2005. до 2011. године у оквиру „Међународног програма и истраживања у животној средини и медицини рада“ (носилац пројекта др сци мед Срмена Крстев). У оквиру програма обављени су једносеместрални боравци и краћи боравци, до 6 недеља, на Универзитету у Ајови, САД , летње школе, симпозијуми, учење на даљину и спровођење два пројекта:

 

 • „Потребе за промоцијом здравља на радном месту“ (др Весна Бабић), 2010-2011. године;
 • „Професионални ризици здравствених радника и како их превазићи“ (др сци мед Срђан Борјановић), 2011. године.

 

5. Мрежа за здравље радника југоисточне Европе (South East European Network on Workers’ Health)

Ова регионална мрежа окупља девет држава Југоисточне Европе (Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Румунија, Србија и Турска) под покровитељством Светске здравствене организације за Европу. Србију представља Институт за медицину рада Србије. Циљ Мреже јесте да побољша здравље и благостање радника применом препорука СЗО, конвенција Међународне организације рада и принципа безбедности и здравља на раду Европске уније, као и Глобалног акционог плана СЗО за здравље радника и израда и примена Двогодишњег уговора о сарадњи са СЗО у области медицине рада у земљама југоисточне Европе.

До данас је одржано десет састанака:

 • Десети јубиларни састанак „На путу ка бољој животној средини и здрављу у југоисточној Европи“, Београд, Србија, 9. април 2015. године;
 • Девети састанак под називом „Стратегија имплементације Глобалног акционог плана за здравље радника“ одржан је у Букурешту, Румунија, јула 2012. године;
 • Осми састанак, посвећен основним службама медицине рада, Истанбул, Турска, 2011. године;
 • Седми састанак одржан у оквиру Трећег међународног конгреса о здрављу у пољопривреди у медитеранским и балканским државама, у Тирани, Албанија, септембра 2010. године;
 • Шести састанак под називом „Јачање информационог система медицине рада на основу показатеља заснованих на доказима“, одржан је у Грожњану, Хрватска, јуна 2010. године;
 • Пети састанак под називом „Национални профил и стратегија здравља радника у земљама Југоисточне Европе“, одржан је у Подгорици, Црна Гора, децембра 2009. године;
 • Четврти састанак под називом „Посебно рањиви радници“, одржан је у Скопљу, Македонија, новембра 2008. године;
 • Трећи састанак под називом „Заштита здравља радника: јачање система медицине рада“, одржан је у Грожњану, Хрватска, јуна 2008. године;
 • Други састанак одржан је у оквиру Хрватског конгреса медицине рада, Дубровник, Хрватска, новембар 2007. године и
 • Први састанак под називом „Јачање здравственог система у односу на професионалне ризике у југоисточној Европи“ одржан је у Скопљу, Македонија, децембра месеца 2006. године, на коме је регионална мрежа и формирана.

 

6. Академија радних места југоисточне Европе (South East Europe Workplace Academy- SEEWA)

 

Основана је у Загребу, Хрватска јуна 2011. године у организацији Мреже за здравље радника југоисточне Европе (South East European Network on Workers’ Health) и Школе за јавно здравље „Андрија Штампар“ из Загреба. Академији су се касније прикључиле институције медицине рада из југоисточне Европе (Аустрија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Србија и Турска).

 • Први састанак од 27. јуна до 2. јула 2011. године био је посвећен теми: „Здрава радна места за здравствене раднике“ (Healthy Workplaces for Health Care Workers) и обухватио је обуку и едукацију стручњака у области медицине рада о основним службама медицине рада, као и имплементацији медицине рада и безбедности у здравствени сектор.
 • Други састанак одржан је у Београду, 19. и 20. јуна 2013. године под називом „Ка елиминацији болести повезаних са азбестом у југоисточној Европи“ (Towards the Elimination of Asbestos-Related Diseases in South-East Europe).

 

7. Европско удружење школа медицине рада (European Association of School of Occupational Medicine- EASOM)

 

Стручњаци Института учествују у раду Европске асоцијације школа медицине. Састанци се одржавају заједно са Европском асоцијацијом лекара специјалиста (European Union of Medical Specialist/UEMS).