Лекарски прегледи

1.    Претходни и периодични лекарски прегледи радника који раде на радним местима са повећаним ризиком.

2.    Систематски прегледи запослених

3.    Издавање лекарских уверења за:

 • заснивање радног односа
 • заснивање радног односа на радним местима са повећаним ризиком
 • возаче аматере
 • возаче професионалце
 • продужење возачке дозволе за лица преко 65 година старости
 • ванредне прегледе возача
 • суд и на захтев државних органа
 • приватно предузетништво
 • добијање телефона или стана
 • ношење оружја
 • упис у школу или на факултет
 • склапање брака страних држављања
 • издавање дупликата уверења
 • завршеном курсу из Прве помоћи
 • животно осигурање
 • одлазак у иностранство
smrtovnice Osmrtnice