КУРС ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

Институт за медицину рада Србије

„Др Драгомир Карајовић“

11000 Београд, Делиградска бр. 29

Тел. ; факс: 011/2643-675

 

 

КУРС ИЗ ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА

 

                Позивамо Вас да присуствујете тродневном курсу из поморске медицине за овлашћене специјалисте медицине рада који организује Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Циљ курса је едукација специјалиста медицине рада за обављање здравствених прегледа помораца према Правилнику о здравственој способности помораца („Службени гласник РС“, бр. 9/2014). Учесници ће се упознати са: специфичностима поморске медицине, поморском пловидбом, метеорологијом и океанографијом, радном средином помораца, поморским правом, међународним конвенцијама, законодавством, правилима и прописима у Републици Србији, стандардима здравствених прегледа, ограничењима за обављање послова и дужности поморца, пружањем прве помоћи на броду  и основама епидемиологије заразних и тропских болести од значаја за поморце.

                Курс из поморске медицине траје три дана са укупно 25 часова предавања. Укључена је провера знања на крају у виду теста. Полазницима који положе тест издаје се потврда о завршеном курсу из поморске медицине, на основу које специјалисти медицине рада, полазници курса, постају овлашћени специјалисти медицине рада за обављање здравствених прегледа помораца.

                Курс ће се одржати у BestWesternхотелу M, Булевар Ослобођења 56 а, Београд, у сали Београд са почетком у 9 часова. Регистрација учесника почеће од 8,15 часова. Предвиђени датум одржавања је:

  • 19, 20. и 21. март 2014. године.

Котизација за учешће је 50.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Института 840-789667-61, Трезор Народне банке Србије.

Пријава за курс је на телефон , или факс 011/2643-675, Института за медицину рада Србије, контакт Душанка Ћетковић. Број учесника је ограничен на 20. За резервације преноћишта и смештаја контактирати хотел М Tel:  ;  ;

Fax: + 381 11 30 95 506; E-mail: salesbwhotelm@eunet.rs  Website: www.hotel-m.com

               

                                                                                                   Проф. др Александар Миловановић

                                                                                                директор Института за медицину рада Србије                                                                                                          „Др Драгомир Карајовић“

 

КУРС „ПОМОРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ОВЛАШЋЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ МЕДИЦИНЕ РАДА”

 

ПРОГРАМ

 

Среда, 19. март 2014. Београд, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

Модератор:  др сц.  мед. Срђан Борјановић

9:00-9:15        Поздравна реч Директора Института, представљање учесника и решавање улазног теста

9:15-10:45       Мр сц. Небојша Николић, др мед, International Maritime Health                                Association

                        Глобални контекст поморске медицине                                        (2 часа)

·         Увод у поморску медицину

·         Поморска пловидба 

·         Специфичности поморске медицине

·         Радна средина помораца

10:45-11:00     Пауза са кафом и освежењем

11:00-12:30     Мр сц. Небојша Николић, др мед, International Maritime Health   Association    

                        Пиратство као здравствени ризик помораца    (1 час)

                        Нова ILO/IMOупутства о прегледима помораца     (1 час)

12:30-12:45     Пауза са кафом и освежењем

12:45-14:15     Мр сц. Верица Гбурчик, метеоролог                                                                               

                            Метеорологија и океанографија   (2 часа)

14:15-14:45     Пауза за ручак

14:45-16:15     Др сц. мед. Срђан Борјановић                                                     

                        Утицај буке и вибрација на броду  (2 часа)

16:15-16:30     Пауза са кафом и освежењем

16:30-17:15     Ас. др Никола Торбица                                                                  

                        Рад у високим и ниским температурама на броду    (1 час)

 

Четвртак, 20. март 2014. Београд, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

9:00-10:30       Татјана Ђокић, дипл. инж. бродоградње                                   

                        Брод и бродске машине      (2 часа)                                              

10:30-11:15     Проф. др Борислав Ивошевић                                                      

                        Поморско право    (1 час)

11:15-11:30     Пауза са кафом и освежењем

11:30-12:15     Проф. др Борислав Ивошевић                  

                        Међународнеконвенције у поморству   (1 час)                                                                                                                                            

12:15-13:45     Проф. др Александар Миловановић

                        Прва помоћ на броду    (2 часа)

13:45-14:00     Пауза са кафом и освежењем

14:00-14:45     Александра Јовић, дипл. правник                                                           

                        Законодавство, правила и прописи у Републици Србији    (1 час)

                        Разлике Правилника у Републици Србији и ILO смерница

14:45-15:15     Пауза за ручак

15:15-16:45     Проф. др Милорад Павловић                               

                        Епидемиологија и тропске болести    (2 часа)

                       

Петак, 21. март 2014. Београд, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“

Стандарди здравствених прегледа (осврт на Правилник о здравственој способности помораца, „Службени гласник РС“, бр. 9/2014)

9:00-10:30       Др Бранислав Марић                                                                     

                        Врсте и рокови здравствених прегледа помораца  (2 часа)

                        Садржина и начин обављања здравствених прегледа

10:30-10:45     Пауза са кафом и освежењем

10:45-12:15     Мр сц. мед. Весна Јокић                                                                

                        Услови у погледу здравствене способности помораца

                        Трајна и привремена здравствена ограничења   (2 часа)

12:15-14:30     Ас. др Мартин Попевић                                                                 

                        Стандарди вида за поморце    (1 час)

                        Мр.сц. мед. Дејан Урсуловић                                                                   

                        Стандарди слуха и равнотеже за поморце  (1 час)

                        Ас. др Никола Торбица                                                      

                        Минимални физички захтеви за поморце   (1 час)

14:30-15:15     Закључне теме                                                                                                                     

                       Завршно испитивање (тест)

                        Вредновање курса

                        Подела потврда

                        Завршетак курса