Курсеви оспособљавања професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Курсеви оспособљавања професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења одржавају се 28. и 29.05.2014. са почетком у 9 часова у просторијама Института.
 
Курсеви су акредитовани у Здравственом савету Србије и носе 6 екстерних бодова за слушаоце у оквиру КМЕ.
 
Курсеви се плаћају. Број учесника је ограничен. Пријављавање учесника мора се обавити најкасније до 23.05.2014. на е-маил radioloskazastita@gmail.com
 
Курсеви се одржавају у складу са  Правилником о утврђивању програма за допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења (Сл. гл. РС 31/11 од 09.05.2011) и односе се ИСКЉУЧИВО на запослене у зони јонизујућих зрачења у медицини, индустрији и другим областима примене.