ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ПОМОРАЦА У ИНСТИТУТУ

Решењем Здравствене инспекције Министарства здравља Републике Србије број 022-04-00075/2014-09 од 26. августа 2014. године утврђено је да Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ испуњава услове уређене прописима у погледу простора, радника и медицинско-техничке опреме за вршење здравствених прегледа помораца.