ДАНИ МЕДИЦИНЕ РАДА ЗЛАТИБОР 2015

ДАНИ МЕДИЦИНЕ РАДА ЗЛАТИБОР 2015.

Српско лекарско друштво-Секција за медицину рада

Подружница лекара ИМР Србије

Златибор, Установа студентских одмаралишта  - П. Ј. „Ратко Митровић“,

 Конгресни  центар „ВИЛА РОМАНИЈА“

(од 30. 09. 2015. до 03. 10. 2015)

 

 

Поштоване колеге,

Ради организовања курса “Здравствени критеријуми за учеснике у саобраћају (возаче)” и курса

“Здравствени критеријуми за оцену способности радника за рад на висини” , молимо Вас да Ваше  пријаве за учешће шаљете на емаил office.luksim@gmail.com са следећим подацима: Име и презиме, адреса становања, емаил адреса и контакт телефон.

Генералне информације:

Времео државања: од 30.09. до 03.10.2015.

Место одржавања: Златибор, Установа студентских одмаралишта- П.Ј. “Ратко Митровић

Организатор: Институт за медицину рада Др. Драгомир Карајовић

Програм у прилогу

Котизација од 8.000,00 РСД укључује:

● Коктел добродошлице

● Свечану вечеру

● Стручна предавања по програму Семинара

● Материјал за рад

● 2 кафе паузе дневно у току предавања

Цена свечане вечере за учеснике који немају котизацију: 2.000,00 РСД

Аутобуски превоз на релацији Београд- Златибор- Београд: 2.200,00 РСД

Полазак аутобуса је и зБеограда, испред Института за медицину рада Др. Драгомир Карајовић”,

Делиградскабр. 29 , узмогућностприкључењаучесникаскупауместимадужИбарскемагистрале

СмештајнаЗлатибору:

Смештај је организован у Установи студентских одмаралишта ПЈ “Ратко Митровић” допопуне капацитета.

У случају попуне свих расположивих капацитета одмаралишта, у могућности смо да Вам понудимо

смештај и у другим објектима на Златибору.

1/1 соба- 3.600,00 РСД дневно по особи

1/2 соба- 3.120,00 РСД дневно по особи

1/3 соба- 3.000,00 РСД дневно по особи

БТО дневно по особи: 134,00 РСД

Доплатаза1/1 собу(кадасе1/2 собакористикао1/1): 624,00 РСДдневно

Начинп лаћања: Попредрачуну

Технички организатор скупа је:

ТА “Луксим”

Војводе Степе 353, 11010 Београд

Тел: 011/ 39 89 679, 39 89 672

 

Програм

30. 09. 2015.

 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

 

СРЕДА

 

 

19:00 – 19:15

Свечано отварање – поздравни говор

 

Проф. др Александар Миловановић

19:15 - 19:45

Нова законска регулатива о заштити података о личности са посебним освртом   на област здравства

Предавање

Маринко Радић  дипл. правник

19:45

Коктел

 

 


 

01.  10. 2015. - ЧЕТВРТАК

КУРС -Здравствени критеријуми за учеснике у саобраћају (возаче)

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

08:30 – 09:00

Регистрација учесника и попуњавање улазног упитника

 

 

09:00 – 09:30

Анализа извештаја првостепених комисија за возаче

Предавање

Прим. др Зоран Шекуларац

др Милан Петковић, ортопед

09:30 – 10:00

Анализа извештаја другостепене комисије за возаче

Предавање

Прим. др сци. Богољуб Перуничић

10:00 – 10:30

Дискусија

 

 

10:30 – 11:00

Кафе пауза

 

 

11:00 – 11:30

Правилник о ближим здравственим условима за возаче из 2011. – примедбе и сугестије

Предавање

Проф. др Александар Миловановић

11:30 – 12:00

Оцена способности за управљање моторним возилима у саобраћају у директивама Европске уније

Предавање

Прим. мр. сци. др Бранка Шуштран

12:00 – 12:30

Дискусија

 

 

 

 

 

 

12:30 – 15:00

Пауза за ручак

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:30

Неуролошка обољења од значаја за управљање моторним возилима у саобраћају

Предавање

Асс. др сци мед. Марко Ерцеговацнеуролог

15:30 – 16:00

Значај адекватне психолошке процене за управљање моторним возилима у саобраћају

Предавање

Славица Јовичић, клинички психолог

16:00 – 16:30

Психијатријска обољења од значаја за управљање моторним возилима у саобраћају

Предавање

Мр. сци. др. Мед. Марјана Тркуља психијатар

16:30 – 17:00

Кардиоваскуларни систем и оцењивање здравствене способности за управљање моторним возилима у саобраћају

Предавање

Др Весна Бабић

Интерниста – кардиолог

17:00 – 17:30

Кафе пауза

 

 

17:30 – 18:00

Сензорни системи и захтеви за безбедно управљање моторним возилима у саобраћају

Предавање

Др Млађан Тодоровић, офталмолог Прим. мр сци. др Дејан Урсуловић

18:00 – 18:30

Слип-апнеа синдром и оцена способности за управљање моторним возилима у саобраћају

Предавање

Асист. Мр. сци. др Мартин Попевић

 

18:30 – 19:00

Улога специјалиста медицине рада у оцени радне способности професионалних возача

Предавање

Прим. др сци. Богољуб Перуничић

19:00 – 19:30

Вињета и рад по групама

Рад у групи

Модератор Прим. др сци. Богољуб Перуничић

19:30 – 20:00

Дискусија и

Попуњавање излазног упитника

Попуњавање евалуационог листа

 

 

*предавање, вежбе, семинар, рад у групи итд.

 

 

02.  10. 2015. - ПЕТАК

КУРС - Здравствени критеријуми за оцену способности радника за рад на висини

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

08:30 - 09:00

Регистрација учесника и попуњавање улазног упитника

 

 

09:00 – 09:30

Рад на висини – уводно предавање

Предавање

Проф. др Петар Булат

09:30 – 10:00

Захтеви чула вида за рад на висини

Предавање

Др сци. мед. Срђан Борјановић

10:00 – 10:30

Захтеви кардиоваскуларног система за рад на висини

Преавање

Др Весна Бабић

Интерниста – кардиолог

10:30 – 11:00

Захтеви локомоторног система за рад на висини

Предавање

Прим. др Слободан Поповић ортопед

11:00 – 11:30

Кафе пауза

 

 

11:30 – 12:00

Психијатријски захтеви за рад на висини

Предавање

Мр. сци. др. Мед. Марјана Тркуља психијатар

12:00 – 12:30

Значај адекватне психолошке процене за рад на висини

Предавање

Славица Јовичић, клинички психолог

12:30 – 13:00

Неуролошка обољења од значаја за рад на висини

Предавање

Асс. др сци мед. Марко Ерцеговац

неуролог

 

 

 

 

13:00 – 15:00

Пауза за ручак

 

 

 

 

 

 

15:00 – 15:30

Захтеви чула слуха и равнотеже за рад на висини.

Предавање

Прим. мр сци. др Дејан Урсуловић

15:30 – 16:00

Проблеми медицине рада у оцењивању радне способности за рад на висини

Предавање

Проф. др Александар Миловановић

16:00 – 16:30

Кафе пауза

 

 

16:30 – 17:30

Вињета и рад по групама

Рад у групи

Модератор Прим. др сци. Богољуб Перуничић

17:30 -18:00

Дискусија

 

 

18:00 – 18:30

Попуњавање излазног теста и евалуационог упитника

 

 

*предавање, вежбе, семинар, рад у групи итд.