Прегледи референце

Референце

 

Периодични и систематски лекарски прегледи запослених

 

 1. „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад
 2. „ХЕ Ђердап” д.о.о., Трг Краља Петра 1, Кладово
 3. Градски завод за плућне болести и ТБЦ, Прешевска 33, Београд
 4. Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд
 5. КБЦ Др. Драгиша Мишовић- Дедиње, Хероја Милана Тепића бр. 1, Београд
 6. Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12, Београд
 7. Народна банка Србије, Краља Петра 12, Београд
 8. Први Партизан а.д.,  Милоша Обреновића 2, Ужице
 9. Техничко-економски центар Клиничког центра Србије, Пастерова 2, Београд
 10. Институт за вирусологију вакцине и серуме Торлак, Војводе Степе 458, Београд
 11. Институт за испитивање материјала а.д. - Институт ИМС, Булевар Војводе Мишића 43, Београд