Алерголог

ДЕЛАТНОСТ

  • алерголошки преглед - клинички преглед и процена алерголошког статуса, прављење плана и програма алерголошког испитивања за сваког испитаника;
  • извођење алерголошких кожних тестирања (кожне пробе са алергенима радног места, стандардним инхалационим и нутритивним алергенима, као и са стандардном епикутаном батеријом алергена - Европски стандард, тестови на хладноћу и топлоту и сл.) и по потреби других имуноалерголошких испитивања;
  • циљана алерголошка испитивања радника и оцена радне способности;
  • алерголошка испитивања у вези са професионалном оријентацијом и селекцијом;
  • судско-медицинска вештачења у области медицине рада и алергологије.

Прим. мр сци др Милан Спасојевић

специјалиста медицине рада, субпецијалиста из алергологије

Контакт телефон: 011/3400 993

E-mail: milan.spasojevic@institutkarajovic.rs