Офталмолог

ДЕЛАТНОСТ

 • тестирање различитих видних функција, њихову процену тј. процену видне способности, као и процену радне способности са ергоофталмолошког аспекта;
 • испитивање мотилитета очних јабучица, провидности очних медија уз помоћ биомикроскопа, преглед очног дна и мерење очног притиска;
 • испитивање видних функција:
  • испитивање видне оштрине на даљину и близину,
  • испитивање акомодације и конвергенције,
  • тестирање бинокуларног вида (симултана перцепција, фузија и стереоскопски вид),
  • испитивање колорног вида (аномалоскопијом по Нагелу- битно за учеснике у саобраћају),
  • испитивање примарне адаптације на таму методом по Хеинсиусу,
  • испитивање адаптације на таму и светлост и реадаптације уз помоћ Никтомата по Shoberu, испитивање објективне оштрине вида методом по Catfordu.
 • консултативно дијагностички офталмолошки прегледи у вези са професионалном оријентацијом и селекцијом, претходним и периодичним прегледима, циљаним прегледима у вези са посебним ризицима, професионалним обољењима, повредама на раду, болестима у вези са радом;
 • судскомедицинска вештачења  из области офталмологије, посебно професионалне офталмологије.