Оториноларинголог

ДЕЛАТНОСТ

  • комплетан оториноларинголошки преглед са индиректном ларингоскопијом, прегледом лица, врата и одговарајућа испитивања вестибуларне функције и увид у медицинску документацију;
  • очитавање резултата аудиовестибуларних испитивања нпр. тоналне лиминарне аудиометрије и одређивање евентуалног губитка слуха у односу на Fowler-Sabine-ове таблице;
  • оториноларинголошко испитивање у вези са професионалном оријентацијом и евентуалним давањем закључног мишљења;
  • учествовање у експертизној ОРС у вези са оториноларинголошким обољењима.

 

Прим. мр сци др Дејан Урсуловић

специјалиста оториноларингологије

Контакт телефон: 011/3400 987

E-mail: dejan.ursulovic@institutkarajovic.rs