Психијатар

ДЕЛАТНОСТ

  • клинички преглед, процена психичког статуса, анамнеза о претходном лечењу и хередитету;
  • процена когнитивног функционисања, функције памћења, одржавања пажње и концентрације са процењивањем потребе за психолошким тестирањем;
  • тумачење психолошког тестирања - критеријуми за постојање когнитивне компромитованости по органском типу – психооргански синдром;
  • процена радне способности са психолошко-психијатријског аспекта са нарочитим освртом на поремећај личности и одреднице за ограничење педагошког рада са децом;
  • вештачење судских случајева;
  • учешће у процени радне способност;
  • саветодавни рад у вези болести зависности (алкохолизам, пушење, психоактивне супстанце - наркоманија);
  • процена стреса на раду и његових менталних и психичких последица;
  • амбуланта за мобинг, процена околности које доводе до психичких и психосоматских последица ;
  • “Злостављање на раду” саветодавни рад.

 

Мр сци др Марјана Тркуља

специјалиста психијатрије

Контакт телефон: 011/ 3400 980 

Е-mail:marjana.trkulja@institutkarajovic.rs