Проф. др Александар Миловановић

Др Александар Миловановић рођен је 24.12.1963. године у Београду. Медицински факултет је уписао 1982. године, дипломираоје1987.године.

 

Магистарски рад из експерименталне физиологије и патолошке физиологије одбранио је 1992. године на Медицинском факултету у Београду под менторством проф. др Богомира Мршуље,под називом “Метаболизам биогених амина у исхемији мозга: утицај системске хипергликемије”. Специјалистички испит из медицине рада положио је 1993. године. Докторску дисертацију под називом “Утицај дуготрајног давања алуминијума, олова и кадмијума на оксидо-редуктивно стање мозга” одбранио је 1996. године под менторством проф. др Богдана Ђуричића.

 

У звање асистента приправникана Катедри медицине рада Медицинског факултета Универзитета у Београдуизабран је 1989. године, за асистента је изабран 1992. године, у звање доцента 1997. године, узвање ванредног професора изабран је 2008.године, а у звање редовног професора 2012. године. Године 1989.  запослио се као лекар на Институту за медицину рада и радиолошку заштиту.На месту директора Института је од 2009. године.

 

У току асистентског и доцентског стажа био је учесник на бројним конгресима у земљи и иностранству. Учесник радионицеиз медицине рада у организацији Медицинског факултета из Мичигена 2003.године, учесник по позиву Међународне конференције на Универзитету у Питсбургу 2003.године. Председник је Секције медицине рада Српског лекарског друштва од 2009. године, председник Републичке стручне комисије за медицину рада при Министарству здравља Републике Србије од 2009. Године, члан колегијума директора колаборативних центара Светске здравствене организације од 2009. Године, члан уређивачког одбора домаћег научног часописа категорије М 24 „Српски архив за целокупно лекарство“, члан редакцијског колегијума доимаћег научног часописа категорије М 53 „Свет рада“.

 

Аутор је и коаутор у преко 150 стручних и научних радова, публикованих и приказаних на домаћим и страним састанцима, као иудомаћим и страним часописима.