Мерење концентрације радона у становима и јавним објектима

Radon, 222Rn, је природни радиоактивни гас без боје и мириса који настаје радиоактивним распадом урана, 238U.

У затвореном простору становима, радним просторијама, јавним установама и сл. радон се може акумулирати у високим концентрацијама.

Основни извори радона у затвореним просторијама су:

  • земљиште на којем се налази објекат
  • материјал од кога је објекат направљен и
  • вода која се користи у објекту.

У стамбене или радне објекте радон може да продре из земљишта кроз пукотине у поду и зидовима, кроз канализационе и водоводне цеви, кроз спојеве плоча и зидова, а може се ослободити и из материјала од којег су објекти саграђени.

Метода за мерење радона у затвореним просторијама (Environmental Protection Agency-USA:EPA), заснива се на адсорпцији радона на активном угљу и мерењу гама зрачења радонових потомака(214Pbi212Bi).

 

Слика канистера који се у просторијама излажу 3-6 дана.

http://www.imrs.rs/!uploads/kanister-1.jpg

http://www.imrs.rs/!uploads/kanister-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерења се врше на институту:

http://www.imrs.rs/!uploads/merenja.jpg