Испитивање грађевинских материјала

Развојем архитектуре почела је примена разних врста гранита у грађевинарству, од којих неки имају повећан садржај Radijuma-226 i Torijuma-232, те на тај начин, поред осталог доприносе и повећању концентрације радона у затвореним просторијама.

 

Поред гранита, у грађевинарству се користе и материјали који су нуспроизводи других индустрија, као што је фосогипс добијен у производњи фосфорне киселине. Неки од ових материјалала имају технолошки повећану природну радиоактивност те је потребно извршити контролу радиоактивности ових материјала пре њихове употребе у грађевинарству.

 

Лабораторија испитује следеће производе:

  • Финалне производе(цигла, бетон, гипс, гас-бетон, шљака,блокови)
  • Примарни и интермедијарни производи (камен, шљунак, песак)
  • везивни агенси (цемент, креч)
  • Индустријски отпадни материјал

 

Гранит може да садржи  повећане активности природних радионуклида:

http://www.imrs.rs/!uploads/granit.jpg