2013. година

1. Sixth International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases

27 – 30. март2013, Токио, Јапан

Oрганизатор:ICOH, SCCardiology in Occupational Health

Tема:Свеукупна превенција кардиоваскуларних болести са становништасоцијалних, организационих и клиничких фактора

E-mail:publichealth@med.kitasato-u.ac.jp                           

Website:http://www.icoh2013.com   

(Рок за пријем апстракта истекао)

 

 

2. Први међународни конгрес хигијене и превентивне медицинe„Превентивнамедицина

као стуб народног здравља“

22 - 24. мај 2013, Београд, „Метропол Палас хотел“

Организатор:Српско лекарско друштво и Секција за хигијену

Теме:животна средина и здравље; исхрана и здравље; здрав живот: спречавање болести

E-mail:preventivna@bvcom.net

Website:http://www.sld.org.rs/

(Рок за пријем апстракта 15. februar 2013)

 

 

3. Occupational and Environmental Exposure of the Skin to Chemicals (OEESC)

2 – 5. јун2009, Амстердам, Холандија

Oрганизатор: СањаКезић и Swen Malte John

 ICOH, SCOccupational and Environmental Dermatoses

Тема: Дермална апсорпција и експозиција хемијским материјама

E-mail: s.kezic@amc.uva.nl                           

Website:http://www.oeesc.nl

(Рок за пријем апстракта истекао)

 

 

4. EPICOH 2.0.13: Improving the impact

18 - 21. јун 2013, Утрехт, Холандија

Организатор: ICOH, SC EPICOH

Тема:Као стручњаци у медицини рада тежимо да радна средина буде сигурна, здрава и стимулативна са крајњим циљем да се смањи оптерећење болестима и повредама због присутне и све веће професионалне експозиције. Али шта смо постигли; какав је утицај нашег рада и како да ефикасније постигнемо наше циљеве?

E-mail:R.c.h.vermeulem@uu.nl                               

Website:http://www.epicoh2013.org

(Рок за пријем апстракта истекао)

 

 

 

5. XIII International Congress of Toxicology

30. јун - 4. јул 2013, Сеул, Јужна Кореја

Организатор:International Union of Toxicology; The Korean Society of Toxicology

Тема:„Од фундаменталне науке до клиничких исхода и промена животне  средине“. Конференција обухвата нови приступ и технологије које се користе како би се тачно проценила безбедност, токсичност и ризици за људе.

E-mail:ict@ict2013seoul.org                        

Website:http://www.ict2013seoul.org/

(Рок за пријем апстракта истекао)

 

 

6. 8th international conference on prevention of work-related musculoskeletal disorders

8 - 11.јул 2013, Пусан, Јужна Кореја

Организатор:Korea Society of Occupational and Environmental Medicine; Pusan

NationalUniversity School of Medicine; Korea Occupational Safety & Health

Agency (KOSHA); ICOH SC Musculoskeletal diseases

Тема:Епидемиологија и праћење оптерећења коштаномишићним болестима;механизам и модели повређивања; организација рада, стрес на раду и психосоцијални аспекти;оптерећење на раду итд.

E-mail:premus2013@pusan.ac.kr                             

Website:http://www.premus2013.org/

(Рок за пријем апстракта истекао)

 

 

7. Ninth International Symposium on Biological Monitoring

9 - 11. септембар, 2013, Манчестер, Велика Британија

Организатор: ICOH SC Occupational Toxicology; Health & Safety Laboratory, UK

Тема:биолошки мониторинг, мониторинг биолошких ефеката, експозиција на радном месту и

           животној околини, биомаркери, процена ризика, епидемиологија

E-mail:kate.jones@hsl.gov.uk                                  

Website:http://www.isbm2013.org.uk/

(Рок за пријем апстракта до 1. марта 2013.г.)

 

 

8. Заједничка конференција више научних комитета(ICOH SC Joint Conference)

9th International Conference on Occupational Health for Health Care Workers

International Conference on Occupational Health & Development

International Conference on Occupational Health Nursing

International Conference on Occupational Infectious Agents

23 - 26 септембар 2013, Универзитетски центар Сао Паоло, Бразил

Организатор: ICOH

Website: http://www.healthcareworkers2013.com

(Рок за пријем апстракта 25. април 2013)

 

 

9. XIIКонгрес медицине рада Србије

септембар 2013, Златибор

Организатор: Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ Београд и Секција за медицину рада Српског лекарског друштва

Тема:

Е-mail:

Website: http://www.imrs.rs

 

 

10. 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time

4 - 8. новембар 2013, Sauipe Park, Бахиа, Бразил

Организатор:Working Time Society/ICOH SC Shiftwork and Working Time

Тема:Утицај поремећаја сна на здравље на раду, безбедност и обављен рад; подстицање да се    истраживања о радном времену примене у пракси: концепти и алати за управљањем и регулацијом радних места итд.

E-mail:shiftwork2013@usp.br                                 

Website:http://www.fsp.br/shiftwork2013/

(Рок за пријем апстракта до 15. април2013.г.)

 

 

11. 6th European Public Health Conference. Health in Europe: are we there yet? Learning from the past, building the future.

13 - 16. новембар 2013, Брисел, Белгија

Организатори:European Public Health Association; The Association of Schools of Public Health in the European Region

Тема:Здравље у Европи: да ли смо га већ достигли? Учити се на прошлости, градити будућност.

E-mail:office@eupha.org(за апстракт); conference-coordinator@eupha.org (општа питања); registration@eupha.org (регистрација)

Website: http://www.eupha.org/site/

(Рок за пријем апстракта до1. маја  2013.г.)