2014. година

5-16 October 2014 – Bologna, Italy

Aware, beware, take care! New insights in occupational health surveillance

Организатори: University of Bolognaи Occupational Medicine and Health Services Research and Evaluation in Occupational Health

Тема: Праћење болести у вези са радом, детекција нових професионалних ризика, нове и ефикасне службе медицине рада и ефикасност превентивних активности

Контакт:
UO Medicina del Lavoro Policlinico Sant'Orsola-Malpighi via Pelagio Palagi 9 40138 Bologna Italia
Tel: +39 051 636 2761 
Fax: +39 051 636 2609
E-mail: s.mattioli@unibo.it
Website: http://www.icohbologna2014.it