Прим. др Милош Међедовић
(1922-2011)

Рођен је 18.4.1922. године у Београду. Медицински факултет у Београду завршио је 1959. године. Специјализацију из медицине рада завршио је 3. октобра 1964. године, а звање примаријуса стекао је 20.7.1972.године.

 

Радио је у Борским рудницима од 1941. до 1944. године као службеник, а од 1945. до 1948. у Среском комитету СК Зајечар. Од 1948. до 1951. године био је управник једног одељења у Рударско-топионичарском басену Бор.

 

Одмах по завршетку студија медицине, 1959. године запошљава се у Институту за медицину рада, у коме је радио до пензионисања. Испитивао је, заједно са екипама Института, рад у рудницима Ртањ, Боговина и Бор, испитивао услове рада и здравствено стање запослених. Такође је био ангажован у испитивању здравља радника изложених јонизујућем зрачењу.

 

Похађао је курс за обуку руковањем радиоактивним изотопима у организацији Савезне комисије за нуклеарну енергију 1960. године. Био је стипендиста Међународне атомске агенције у Паризу у трајању од 8 месеци 1961/1962. године. Од 17. октобра 1967. до 3 јула 1967. године био је на усавршавању у Паризу у оквиру техничке сарадње када се усавршавао у области експерименталних студија токсичности урана и прашине у уранијумским рудницима.

 

Био је председник Секције за медицину рада Српског лекарског друштва 1972-1973. године.

 

Пензионисао се 1987. године.

 

Умро је у Београду 2011. године.